PCB De Lichtboei is een gezellige, sfeervolle basisschool in de Muziekwijk van Almere-Stad.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Christelijke normen en waarden die wij de kinderen mee willen geven. Dit betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, ieder mens is een waardevol schepsel van God. Zo creëren we een veilig klimaat, waarin er ruimte is voor kinderen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Wij stemmen ons onderwijs af op wat kinderen nodig hebben. Dit betekent dat ons onderwijs een dynamisch proces is waarin we graag met u als ouders samen werken, u kent immers uw kind het beste. Als team zijn we voortdurend onderwijsinhoudelijk in ontwikkeling.

Motto: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.